พิสูจน์ความนิ่มของ ยางโพลียูรีเทน ความแข็งแค่ 30 ชอร์เอ