โพลียูรีเทน พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

 

แม่พิมพ์คอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย Concrete precast

น้ำยาโพลียูรีเทน Polyurethane เป็นน้ำยาเพื่อนำมาใช้ทำแม่พิมพ์ปูนปั้น น้ำยาโพลียูรีเทนสามารถนำมาทำแม่พิมพ์พิมพ์ลายคอนกรีตน้ำยาโพลียูรีเทนสามารถนำมาทำแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลายน้ำยาโพลียูรีเทนสามารถนำมาทำแม่พิมพ์หล่อหินทรายเทียม น้ำยาโพลียูรีเทนสามารถนำมาทำแม่พิมพ์สำหรับหล่อเป็นต้นซึ่งน้ำยาโพลียูรีเทนถูก สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ยางธรรมชาติ  

นอกจากน้ำยาโพลียูรีเทนจะนำมาใช้ทดแทนได้แล้วน้ำยาโพลียูรีเทนยังมี คุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อแรง กระแทกและน้ำยาโพลียูรีเทน สามารถรับน้ำหนักได้ดีทน ต่อการเสียดสีได้ดีอีกด้วย

ทั้งตัวน้ำยาโพลียูรีเทนยังมีความความยืดหยุ่นสูงทนทานต่อการแตกหักและการ ขาดของแม่พิมพ์เป็นแนวน้ำยาโพลียูรีเทน สามารถนำมาทำการผลิตงานตั้งแต่ชิ้นเล็กไป จนถึงขนาดใหญ่ได้และน้ำยาโพลียูรีเทนยังช่วยลดระยะเวลาและประหยัดแรงงานในการ ทำงาน ซึ่งน้ำยาโพลียูรีเทนยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิตได้อีกด้วย

Casting PU คือการหล่อด้วยน้ำยาโพลียูรีเทนชนิดหนึ่ง การหล่อน้ำยาโพลียูรีเทนแบบ    casting PU polyurethane เรียกว่าการหล่อด้วยยางซิลิโคนหรือการหล่อหลอมRTV   (การหลอมโลหะในห้อง) วัสดุแม่พิมพ์เป็นยางซิลิโคนและวัสดุหล่อเป็นน้ำยาโพลียูรีเทน

ส่วนที่เป็นลายพิมพ์แบบ 3D สามารถใช้เป็นลวดลายในการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนได้ น้ำยาโพลียูรีเทน ประกอบด้วยสองส่วนในรูปของเหลว เมื่อทั้งสองชิ้นถูกประกอบลงในแม่พิมพ์ยางซิลิโคนรอให้แข็งตัว ในแม่พิมพ์ยางซิลิกอนยูรีเทนใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง