โพลียูรีเทนชนิเหลว สำหรับเคลือบพื้นโรงงาน

 

การเคลือบพื้นด้วยโพลียูรีเทน

มีส่วนประกอบหลักเป็นตัวโพลียูรีเทรนคอนกรีต เป็นวัสดุเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ป้องกันการเพาะเชื้อโรค ทนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบผัน ทนต่อสารเคมีได้ดี

งานเคลือบพื้นผิวด้วยโพลียูรีเทน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

2.1 ระบบผิวเรียบ

ลักษณะผิวเรียบเนียน ปรับความหนาได้ 3.00 - 4.00 mm. ทำความสะอาดง่าย และป้องกันการลื่นไถล (ในสภาพพื้นผิวแห้งและเปียก)

คุณสมบัติ

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน ทนแรงกระแทกได้ดี

ไร้รอยต่อทำความสะอาดง่าย

ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ พื้นผิวยืดหยุ่นตัวได้ดี

สามารถใช้กับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ

รองรับน้ำหนักได้มาก

ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

พื้นที่เหมาะกับการใช้งาน

พื้นโรงงานอุตสาหรรมอาหาร เครี่องดื่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

พื้นที่ปลอดเชื้อ

พื้นห้องเย็น

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

พื้นโกดังหรือคลังสินค้า

 

2.2 ระบบผิวหยาบ   

ลักษณะผิวขรุขระกึ่งหยาบ ปรับความหนาได้ 6.00 - 9.00 mm. ออกแบบให้มีความ สะดวกต่อการทำความสะอาด และป้องกันการลื่นไถลได้อย่างดี (ในสภาพพื้นผิวแห้งและ เปียก)

คุณสมบัติ

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน   

ทนแรงกระแทกได้ดี

ไม่ลื่นไหล

ไร้รอยต่อทำความสะอาดง่าย

ของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ พื้นผิวยืดหยุ่นตัวได้ดี

สามารถใช้กับห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ -40°c ถึง 120°c

รองรับน้ำหนักได้มาก

ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

เหมาะกับการใช้งาน

พื้นโรงงานอุตสาหรรมอาหาร เครี่องดื่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง

พื้นที่ปลอดเชื้อ

พื้นห้องเย็น

พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

 

พื้้นโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์